Hur kan jag skapa en släktbok på min släktplats?

Informationen som inkluderas i Släktboken tas direkt från släktträdet och därför måste alla ändringar göras på ditt släktträd och kan inte göras på själva Släktboken. 
 
Med andra ord, varje gång du gör ändringar på släktträdet, måste du generera en ny Släktbok för att reflektera ändringarna. 
 
För att skapa en bok på din online släktplats gör följande:
 
1.     Logga in till din släktplats.
 
2.     Flytta muskursorn över ‘Släktträd’ fliken och klicka på ‘Tryck släkttavlor & böcker’. 
 
 
 
3. Välj att skapa en släktbok. 
 
4. Välj allt som skall inkluderas och vem som skall vara bokens huvudperson. 
 
 
5.  Klicka 'Generera bok' för att skapa din bok.