Kan jag skriva ut min Släktbok?

För tillfället offererar vi inte utskrift av affischer för släktboken.  Om du vill skriva ut en släktbok rekommenderar vi att du sparar din släktbok som en PDF - fil och för den till ett lokalt tryckeri för att få den professionellt utskriven.

Om du har skapat en släktbok på din online släktplats, kan du hitta den i ‘Släkttavlor & Böcker’ - sektionen.

1. Klicka på ‘Släktträd’ - fliken  på din släktplats och välj ‘Printa släkttavlor & böcker’. 

2. Gå till ‘Mina släkttavlor’ - fliken.

3. Där ser du en lista på alla släkttavlor och böcker du har skapat på din släktplats. Klicka på ‘Granska PDF’ för att öppna en släktbok i en PDF - fil.

Du kan spara den på din dator och printa den hemma eller kopiera den till vilket medium som helst för att föra den till ditt lokala tryckeri. 

Om du vill printa den släktbok du skapat Family Tree Builder, gör följande för att öppna släktboken som en PDF - fil:

1. Öppna ditt släktträd i Family Tree Builder på din dator.

2. Klicka på ‘Arkiv’ i den övre menybalken och välj ‘Hantera släktträd’.

3. Klicka på trädets namn i listan och klicka på ‘Gå till folder’ - knappen till höger. 

4. Du kommer att dirigeras om till projektets folder på din dator. 

Som grundinställning sparas alla släkttavlor och böckeri  ‘Rapportfolder’. Öppna denna folder för att hitta PDF - filen med din släktbok.