Hur kan jag ändra teckensnittstorleken i en släkttavla?

Om du skapar en släkttavla med Family Tree Builder:

Klicka på 'Alternativ' ovanför släkttavlan. I fönstret som öppnas kan du använda olika flikar för att editera släkttavlan enligt dina egna preferenser.  

Genom att klicka på Teckensnitt-fliken kan du uppdatera teckensnittstorleken på din släkttavla. 

 

Om du skapar en släkttavla på din online släktplats:  

Klicka på ‘Avancerade anpassningsalternativ’, för att välja från de avancerade editeringsalternativ som finns tillhanda för din släkttavla. 

Där kan du editera de använda teckensnitten jämsides med storleken av fotografierna, boxen och släkttavelramarna och de fakta som visas på släkttavlan.