Kan jag integritetsskydda ett specifikt släktträd på min släktplats?

Om du vill hindra dina släktplatsmedlemmar från att editera ett specifikt släktträd på din släktplats, följ följande instruktioner

1. Logga in till din släktplats.

2. Flytta din muskursor över ‘Släktträd’ fliken och välj ‘Hantera släktträd’.

Du omdirigeras till sidan som listar alla släktträdsprojekt du har på denna släktplats.

3. I högra kanten av displayen, ser du de alternativen du kan välja ifrån. Klicka på alternativet ‘Editera släktträdsinställningar’. 

4. Välj ‘Bara du’ under ‘Tillåtelser’. 

5. Klicka ‘Spara’. 

Om du vill dölja ditt släktträd från MyHeritage SuperSearch sökmaskinen eller förhindra andra släktplatsansvariga från att få Smart Matches från ett specifikt släktträd på din släktplats, läs följande artikel: Vilka är integritetsalternativen för min släktplats?