Kan jag ha mer än ett släktträd på min släktplats på MyHeritage?

Javisst, du kan ha så många släktträd som du önskar på din släktplats på MyHeritage, så länge som det totala antalet individer i alla släktträden sammanlagt inte överskrider det tillåtna under ditt nuvarande abonnemang. 

För ytterligare information om släktplatsabonnemang läs följande artiklar: 

Vad får jag med ett MyHeritage Premium abonnemang?

Vad får jag med ett MyHeritage PremiumPlus abonnemang?

Hur uppgraderar jag mitt släktplatsabonnemang?