Hur kan jag se hela släktträdet på min släktplats online?

Om ditt släktträd är litet du kanske kan se hela släktträdet på en gång. När trädet blir större blir det nödvändigt att bryta ner trädet i grenar (endast för visning!).

Ifall trädet är för stort att visas på en display, finns det flera vägar att navigera genom trädet.

1. Du kan navigera genom trädet med hjälp av grenikonerna som uppenbarar sig ovanför ett personkort i släktträdet:

2. Använd löparen i övre högra hörnet för att zooma in eller ut:


 

3. Använd navigationsverktyget för att navigera omkring i ditt släktträd. För att göra det, klicka på '>' för att öppna navigatorn.
 

Nu är navigationsverktyget expanderat , klicka och håll den vänstra musknappen på den gröna boxen och drag denna i den riktning du vill navigera i trädet.