Hur visar jag en skilsmässa i mitt träd online?

Skilsmässor, såväl som äktenskap, födslar, dödsfall och andra händelser redovisas som fakta i trädet.
 
För att visa en skilsmässa mellan två personer i trädet, lägg till ett skilsmässofaktum för paret.
 
Genom att lägga till ett faktum, såsom skilsmässa, äktenskap, separation, etc., för en av de båda parterna lägger man  till detta faktum för dem båda.
För att lägga till ett faktum, gör på följande sätt:
 
1. Logga in på din släktwebbplats och öppna ditt släktträd.
 
2. Gå till personen i trädet och klicka på hans/hennes personkort.
 
3. Klicka på "pennsymbolen" för att komma åt alternativet "Snabbredigering". 
 
 
4. I fönstret "Redigera profil" välj "Skild" i rutan ”Släktskap” och klicka sedan på "OK".
 
 
 
Den streckade linjen mellan partnerna betecknar skilsmässan.
 
 
 
Om du redigerar ditt släktträd i Family Tree Builder, läs följande artikel: Hur visar jag en skilsmässa i mitt träd i Family Tree Builder?