Hur lägger jag till adopterade barn eller styvbarn till mitt online släktträd?

I släktträdet online är barn kopplade till en familjgrupp med make/maka (eller kan läggas till som ett barn till en ensamstående förälder). Det innebär att när en ny make till en av de biologiska föräldrarna läggs till, får barnen i det tidigare äktenskapet stanna i den förra familjgruppen och visas inte som medlem av familjegruppen som består av den nya maken/makan.
 
Det kan finnas flera fall där du vill lägga till barn som adopterade eller som styvbarn i ditt träd:
 
1. En av föräldrarna har en ny make/maka, som nu är styvförälder till barnet.
 
2. Barnet har nya adoptivföräldrar (orelaterade till dess biologiska föräldrar eller släktingar till de biologiska föräldrarna).
 
3. Barnet har adoptivföräldrar (samtidigt som de biologiska föräldrarna är okända).
 
Om du vill visa barn som styvbarn till en ny make/maka till en av de biologiska föräldrarna, ta de steg som beskrivs i följande exempel:
Moder och Fader A är biologiska föräldrar till ett barn:
 
Description: 1-19-2014 2-01-07 PM - Testing Web Site
Om Moder har en ny make som du vill lägga till som styvfar (Fader B), måste du först visa en skilsmässa/separation av Fader A från modern. Läs följande artikel för att lära dig hur man gör det: Hur visar jag en skilsmässa i mitt träd online?
 
Sedan kan du lägga till en ny make (Fader B) till Moder: Hur lägger jag till fler än en partner i mitt träd online?
 
När du lagt till en ny make till Moder, kommer barnet fortfarande att vara kvar i sina biologiska föräldrars familjegrupp och Fader B:s koppling kommer automatiskt att visas som "styvfar" till barnet.
 
Om Fader B och Moder har ett eget biologiskt barn tillsammans kan du helt enkelt lägga barn nummer 2 till deras familjegrupp.
 
Om Fader B gift sig med ännu en kvinna är det första du behöver göra att skilja/separera honom från Moder och sedan kan du lägga till den nya makan till Fader B. Därefter kommer Barn 2 att visas som ett styvbarn til Fader B:s nya maka. 
 
 
Description: Relationship 3 - Testing Web Site
 
Om du vill lägga till adoptivföräldrar till ett barn_ läs följande Ofta frågade fråga: Hur kan jag lägga till adoptivbarn i mitt släktträd online?
 
Om du bygger ditt släktträd i Family Tree Builder, läs följande artikel: Hur lägger jag till styvbarn i Family Tree Builder?