Hur kan jag koppla / lossa befintliga människor i mitt släktträd?

Ibland är det nödvändigt att skapa eller ta bort relation mellan befintliga personer i ditt träd utan att lägga till eller ta bort dem.

Här är några exempel när du kan behöva för att göra detta:

  1. Visa äktenskap mellan släktingar (t.ex. bifoga kusiner som makarna utan notering någon av dem i trädet två gånger)
  2. Lägg anslutning eller fixa felaktig anslutning mellan barn, föräldrar eller makar
  3. Flytta en hel gren i släktträdet

I sådana fall bör du använda "Connect / ta bort anslutningen" -funktionen.

"Connect", i motsats till "Lägg till", kan du dra en förbindelselinje mellan två personer som redan finns i ditt träd.

"Ta bort koppling" bort detta sammanhang utan att ta bort någon av individerna.