Hur kan jag lägga till adopterade barn till mitt online släktträd?

Om du har lagt till biologiska föräldrar till ett barn och nu behöver lägga till också adoptivföräldrar, måste du först lösgöra barnet från hans/hennes biologiska föräldrar, sedan lägga till adoptivföräldrar och markera dessa som ‘adopterande’ och slutligen anknyta barnet igen till hans/hennes bilogiska föräldrar.
 
För att göra det, ta följande steg:
 
1.Logga in på släktwebbplatsen.
 
2.Klicka på fliken ’Släktträd”.
 
3.Gå till barnets personkort och klicka på det.
 
4.Klicka på alternativet "Mer" i informationspanelen på vänster sida av skärmen och välj "Ta bort koppling". 


 
5.Välj “Från föräldrar” i fönstret Ta bort en koppling” och klicka på ”OK”.
 
Om du öppnar barnets personkort och lägger till nya föräldrar, kan två situationer uppstå:
 
a). Om barnet adopterades av personer som inte är släkt med hans/hennes biologiska familj, måste du lägga till nya föräldrar till barnet. För att göra detta, ta följande steg:
 
1. Klicka på "+ Lägg till" på barnets personkort och använd alternativen "Lägg till mor" och "Lägg till far” för att lägga till nya föräldrar. 
 

 
2. Klicka sedan på barnets personkort och klicka på knappen "Profil" för att öppna barnets profilsida.  


 
3. På profilsidan klickar du på "Redigera profil" på vänster sida av skärmen och går sedan vidare till avdelningen ”Familj”.
 

 
4. I rullgardinsmenyn "Relation till föräldrarna:" välj "Adopterat barn”.
 
5. Klicka på "Spara och stäng" för att spara ändringarna.
 
6. Klicka nu på fliken "Släktträd" för att gå tillbaka till trädvyn och klicka på barnets personkort.
 
7. I informationspanelen på vänster sida av skärmen, klicka på alternativet "Mer" och välj "Anslut till existerande person".
 

 
8. Välj "Koppla [Person Namn] till en förälder" och börja skriva en av föräldrarnas namn, välj rätt person och klicka på "OK" för att spara dina ändringar.
 
 
Nu kopplas barnet både till hans/hennes biologiska föräldrar och adoptivföräldrar.
 
b) Om barnet adopterades av personer som du redan lagt till i trädet (föräldrars släktingar), måste du koppla barnet till hans/hennes adoptivföräldrar som redan finns i trädet, utan att lägga till dem på nytt. För att göra detta, följ dessa instruktioner:
 
1. När du har kopplat bort barnet från sina biologiska föräldrar, klicka på barnets personkort.
 
2. På vänster sida av skärmen, klicka på "Mer" och välj "Anslut till existerande person".
 
3. Välj "Koppla till en förälder" och börja skriva namnet på en av de adoptivföräldrarna.
 
4. Välj rätt namn och spara.
 
Nu är barnet kopplat till adoptivföräldrarna.
 
Därefter måste du markera de nya föräldrarna som adoptivföräldrar, och sedan koppla barnet tillbaka till hans/hennes biologiska föräldrar enligt instruktionerna som beskrivits ovan.