Hur gör jag med dubbletter i mitt online släktträd?

Det är inte möjligt att fusionera personkortdubbletter. Om en av individerna i ditt släktträd har införts på två ställen, kan du radera ut ett personkort och spara det andra personkortet med hjälp av av ansluta/lösgöra funktionen.

Dessa åtgärder måste du göra, om en specifik individ förekommer två gånger i släktträdet:

1. Sök personen som förekommer två gånger i släktträdet och öppna hans/hennes kort med den minsta mängden information.

2. Avlägsna kontakterna mellan detta kort och andra släktmedlemmar i trädet som beskrevs i den relaterade artikeln, tills kortet lämnas ensam.

3. Radera ut kortet, genom att klicka på ‘Mera’ knappen på den vänstra sidans panel och välj ‘Radera ut denna person’.

4. Gå sedan till det kvarvarande kortet för denna individ och anslut honom/henne till alla individer som lösgjordes från det raderade kortet.

Använd följande FAQ artikel för detaljerade instruktioner på hur ansluta eller avlägsna individer i ditt släktträd online: 

Hur kan jag ansluta / avlägsna existerande personer i mitt online släktträd?

Observera: en persons kort kan förekomma två gånger på grund av cykliska relationer inom släktträdet, men i det fallet kommer det att finnas en ‘x2 ikon’ bredvid honom, vilket betyder att det INTE är fråga om ett duplikat.