Hur kan jag lägga till en källhänvisning till en person i mitt släktträd på min släktplats?

För att lägga till en källhänvisning till en person i släktträdet på din släktplats, gör så här:
 
1. Logga in på din släktplats.
 
2. Gå till personen i trädet och klicka på hans eller hennes personkort. På vänster sida av skärmen, i personens informationspanel, klicka på knappen "Profil" .
 
 
3. På profilsidan, klicka på knappen "Redigera profil", nedanför profilfotot.

 
4. Klicka på alternativet "Källcitat" för att lägga till ett källcitat.

 
6.Klicka på  Spara och stäng” för att spara det nya citatet.