Hur sparar jag ändringar som gjorts i mitt släktträd på nätet?

Så snart du matat in uppgifter i ditt träd på nätet, sparas informationen.

Du behöver inte klicka på en knapp "Spara" eller göra något annat för att behålla dessa ändringar i trädet.