Varför kan jag inte editera mitt släktträd online?

Det kan finnas flera orsaker till att ditt släktträd inte kan editeras online:

1. Du kanske inte kan editera ditt släktträd online för att släktträdet skapades i en äldre version av Family Tree Builder mjukvara (FTB 6.0 eller äldre).

Tidigare versioner stödde bara enkelriktad publicering från Family Tree Builder till släktplatsen på MyHeritage och uppdateringar kunde inte gå i motsatt riktning. Detta betydde att det publicerade släktträdet enbart kunde läsas på MyHeritage.com och kunde inte editeras online. Det kunde editeras endast i Family Tree Builder.

Börjande från version Family Tree Builder 8.0 synkar (synkroniserar) släktträdet med din släktplats och vice versa.

För att ladda ner Family Tree Builder 8.0, klicka här. Synkronisera trädet med släktplatsen och du kommer att kunna att editera det online. Ändringar som gjorts online kommer att visas på din FTB mjukvara efter följande synkronisering.

2. För att göra det möjligt att editera släktträdet online med Family Tree Builder 8.0 måste du synkronisera släktträdet åtminstone en gång med din släktplats. Om du inte kommer ihåg hur man synkroniserar klicka här för närmare instruktioner.

3. En annan orsak till att du inte kan editera ditt släktträd är för att du är släktplatsansvarig och inte skapare. Kontakta i detta fall släktplatsens skapare och be honom kontrollera editeringsbefogenheterna på hans släktplats.

Klicka här för mera information om editeringsbefogenheter.