Släktträd

Vad är en GEDCOM-fil?

GEDCOM, en akronym för GEnealogical Data COMmunication, är en specifikation för utbytande av genealogiska data mellan olika genealogiska

Hur kan jag koppla / lossa befintliga människor i mitt släktträd?

Ibland är det nödvändigt att skapa eller ta bort relation mellan befintliga personer i ditt träd utan att lä

Kan jag exportera en GEDCOM fil av mitt släktträd från min släktplats?

Du kan exportera en GEDCOM fil av ditt släktträd från min släktplats på MyHeritage. 1. Logga in till din släktplats. 2.

Hur do laddar jag upp en GEDCOM - fil till min släktplats på MyHeritage?

Om du redan är medlem av MyHeritage.com och redan har en släktplats och ett släktträd, följ stegen nedan för att ladda upp

Hur delar jag upp mitt existerande släktträd om jag editerar online?

Det är endast möjligt att dela ditt släktträd i två eller flera grenar med hjälp av vår släkträdsmjukvara,

Hur lägger jag till adopterade barn eller styvbarn till mitt online släktträd?

I släktträdet online är barn kopplade till en familjgrupp med make/maka (eller kan läggas till som ett barn till en ensamstående

Hur raderar jag ut en person från mitt online släktträd?

För att radera ut en person i släktträdet som skapats direkt i MyHeritage.com, gör följande:    1. Klicka på

Kan jag ha mer än ett släktträd på min släktplats på MyHeritage?

Javisst, du kan ha så många släktträd som du önskar på din släktplats på MyHeritage, så länge som

Hur byter jag namnet på mitt släktträd online?

Om du editerar ditt släktträd på din släktplats, kan du ändra släktträdets namn på följande sätt:

Hur skapar jag ett nytt släktträd på min släktplats?

Om du redan har ett släktträd på din släktplats och skulle vilja lägga till ett nytt, gör följande: 1.  

Kan jag flytta mitt släktträd från en familj plats till en annan?

Om du redigerar ditt släktträd i Family Tree Builder, det är verkligen lätt att helt enkelt synkronisera ditt släktträd till

Hur associerar jag mig själv med mitt släktträd?

På MyHeritage släktplatser räknar vi ut släktskapet mellan en person som granskar släktplatsen och andra slä

Hur kan jag lägga till adopterade barn till mitt online släktträd?

Om du har lagt till biologiska föräldrar till ett barn och nu behöver lägga till också adoptivföräldrar, måste

Hur gör jag med dubbletter i mitt online släktträd?

Det är inte möjligt att fusionera personkortdubbletter. Om en av individerna i ditt släktträd har införts på två

Hur redigerar jag uppgifter i mitt online släktträd?

För att redigera en uppgift i ditt online släktträd, följ dessa instruktioner:   Klicka på personens kort för vilken

Kan jag integritetsskydda ett specifikt släktträd på min släktplats?

Om du vill hindra dina släktplatsmedlemmar från att editera ett specifikt släktträd på din släktplats, följ

Varför förekommer en person två gånger i mitt online släktträd?

En persons kort kan förekomma två gånger i ett släktträd på grund av cykliska relationer inom släktträdet, till

Hur kan jag skriva ut bara en sida av mitt släktträd?

För tillfället finns det ingen möjlighet att välja en specifik gren av trädet när man skapar en allt-i-ett släkttavla.

Hur kan jag få veta hur många släktträd jag har på MyHeritage?

För att få veta hur många släktträdsprojekt du har på din släktplats just nu, gör följande: 1.  

Hur raderar jag mitt släktträd från släktplatsen?

1. Logga in till släktplatsen. 2. Flytta din muskursor över ‘Släktträd’ - fliken och klicka sedan på ‘Hantera

Kan jag lägga till någon som släktplatsansvarig för min släktplats?

Om du skulle  vilja ha en släktmedlem på din släktplats att hjälpa till med att hantera släktplatsen har du möjlighet

Hur kan jag flytta över till en annan släktplats om jag har mer än en släktplats?

Om du har mer än en släktplats, för helt enkelt över din muskursor släktplatsens namn (det är namnet på den slä

Hur visar jag en skilsmässa i mitt träd online?

Skilsmässor, såväl som äktenskap, födslar, dödsfall och andra händelser redovisas som fakta i trädet.  

Var kan jag se, lägga till och redigera källor på min släktplats?

Om du har lagt till en källa i trädet på din släktplats eller om du synkroniserat ett träd i Family Tree Builder som hade kä

Hur sparar jag ändringar som gjorts i mitt släktträd på nätet?

Så snart du matat in uppgifter i ditt träd på nätet, sparas informationen. Du behöver inte klicka på en knapp "

Varför kan jag inte editera mitt släktträd online?

Det kan finnas flera orsaker till att ditt släktträd inte kan editeras online: 1. Du kanske inte kan editera ditt släktträd online

Hur lägger jag till mer än en partner i mitt online släktträd?

För att lägga till en annan make/maka/partner till någon i släktträdet på din släktplats, gör följande:

Kan jag lägga till före Kristus datum i släktträdet?

Du kan lägga till före Kristus datum i ditt släktträd manuellt antingen på din släktplats online eller i Family Tree

Varför syns inte min relation till mina släktmedlemmar när jag drar över ett namn på min släktplats?

När du lägger till personer till ditt släktträd, beräknas deras relation i förhållande till dig automatiskt. Detta

Vad skall jag göra för att visa att jag ändrat mitt släktnamn?

Enligt genealogiska 'regler' skall du spara personer med deras födelsenamn. Om en person har ändrat sitt namn, bör du lägga

Hur kan jag avlägsna fotografier från släkttavlan?

Om du skapar en släkttavla med Family Tree Builder: Klicka på 'Alternativ' ovanför släkttavlan. I fönstret som

Var kan jag se alla mina släktträd på min släktplats?

Eftersom det är möjligt att ha mer än ett släktträd på en släktplats på  MyHeritage är det ibland

Hur kan jag se hela släktträdet på min släktplats online?

Om ditt släktträd är litet du kanske kan se hela släktträdet på en gång. När trädet blir större blir

Hur lägger jag till familjemedlemmar till mitt online släktträd?

Varje nytt träd startar med att du lägger till dig själv, dina föräldrar och din närmaste familj till släktträdet.

Var hittar jag anteckningar om personer på min släktplats?

Om du synkroniserat ett projekt i Family Tree Builder med anteckningar om individer i trädet kan de återfinnas på den personens

Hur kan jag granska listan på personers namn i mitt släktträd?

Om du vill granska en lista på alla individer i ditt släktträd på MyHeritage, logga in till din släktplats, klicka på '

Hur kan jag byta ut det foto som visas på en persons kort i mitt online släktträd?

Om du bygger ditt släktträd i Family Tree Builder, läs följande artikel: Hur byter jag ut ett fotografi som visas på en persons

Var hittar jag citat för personer på min släktplats?

Om du synkroniserat ett projekt i Family Tree Builder med citat för individer i trädet, kan de återfinns på den personens profilsida.

Varför ser jag “privat” istället för personernas namn i mitt släktträd?

Om du ser “Privat” för personer som är vid liv i ditt släktträd, granskar du släktplatsen som en gäst gör.

Hur visas partners i mitt online släktträd?

För att beteckna ett partnerskap när nya personer läggs till släktträdet på din online släktplats online family site

Hur ändrar jag hempersonen i mitt online släktträd?

Som utgångspunkt kommer ditt släktträd att öppnas fokuserad på den individ som associeras med användaren just nu (

Hur lägger jag in tvillingar i mitt online släktträd?

När du har skapat ett personkort för varje tvilling i ditt släktträd lägger du till ’Tvilling fakta’ till båda

Hur lägger jag till en uppgift till någon i mitt online släktträd?

För att lägga till en uppgift i ditt online släktträd, gör följande:   1.Logga in på din släktsida och ö

Hur lägger jag till en anpassad uppgift i mitt online släktträd?

Om du vill lägga in en uppgift om någon i släktträdet, men det finns inte en förutbestämd typ som passar till den uppgiften,

Hur kan jag lägga till en källhänvisning till en person i mitt släktträd på min släktplats?

För att lägga till en källhänvisning till en person i släktträdet på din släktplats, gör så här:

Hur avlägsnar jag en anteckning från mitt släktträd online?

Om du redigerar ditt träd på nätet, tar du bort anteckningar på personens profilsida. För att ta bort en anteckning från

Hur kan jag lägga till ett citat, en anteckning eller ett foto till data i mitt släktträd på min släktplats?

För att lägga till ett citat, en anteckning eller ett foto till en persons fakta i släktträdet online, gör så här: