Varför ser jag avvikande information på en profilsida?

Varje medlem på MyHeritage och varje person i släktträdet har en profilsida, som visar allmän information om personen, bilder, familjemedlemmar, kontaktinformation etc. 
 
Det är möjligt att du kan se avvikande information och/eller har olika different editeringsmöjligheter på profilsidan beroende på den kontext i vilken du granskar profilen.
 
Du kan ha flera olika profiltyper:
 
1. Din profil i ditt eget släktträd och släktplats - för att få tillträde till den, logga in till din släktplats, klicka på dit namn i högra övre hörnet och välj  ‘Min profil’:
 
 
På profilsidan ser du detaljerad information som lades till om dig i släktträdet, (ifall din medlemsprofil är associerad med personen i släktträdet) och har följande editeringsmöjligheter. 
För att editera din personliga information i släktträdet, klicka på ‘Editera profil’. 
 
 
Du kan gå igenom alla föreslagna sektioner till vänster för att lägga till mera information: 
 
 
2. Din offentliga profil på MyHeritage, som vem som helst kan se - för att få tillträde tll deni, klicka på ‘Granska offentlig profil’ på din släktträdsprofilsida. 
 
Där ser du informationen såsom alla andra MyHeritage medlemmar ser den:
 
Om du vill ändra på dina personliga uppgifter som andra medlemmar kan se, läs instruktionerna i följande FAQ: Hur redigera jag min medlemsprofil?
 
3. Din profil på en släktplats du är medlem av - för att få tillträde till den, logga in till släktplatsen du är medlem av, klicka på ditt namn i högra övre hörnetoch välj "Min profil".
 
Notera att editering av din profil i denna kontext tillåtes eventuellt inte. För att editera din profil på en släktplats som du är medlem av, måste du kontakta den släktplatsansvarige för denna släktplats.