Vad gör jag om en händelse inte syns i min kalender?

Om en händelse från ditt släktträd inte visas i din kalender, gör följande:

På din släktplats, för din muskursor över 'Hem' fliken och klicka på 'Släkthändelser'. 

Kontrollera om den händelse du söker efter finns i listan på Händelsesidan. 

Om du inte ser händelsen där, försäkra dig om att datum är korrekt inskrivet i släktträdet. Om du skrev in datum manuellt för länge sedan, försök skriva in det på nytt så att du väljer det från kalenderdatumplockaren:  

Uppdatera dessutom kalenderinställningen på din släktplats. För att göra det gå till 'Släkthändelser' sidan som beskrivs ovan och klicka 'Kalenderinställningar'.


Avlägsna markeringen att importera händelser direkt från släkträdet och spara sedan inställningarna. Återställ sedan markeringen som den var och spara inställningen på nytt igen.

Obs: Om du editerar ditt släktträd i Family Tree Builder, försäkra dig om att du editerar det datum du har skrivit in där och synkronisera släktträdet.