Varför får medlemmarna på mina andra släktplatser inga kalendernotifikationer?

Kalendernotifikationer genereras på basen av släkthändelser lagda till släktträdet. För att sända emailnotifikationer om släkthändelser måste vi förstå relationerna mellan dig och andra individer i ditt släktträd.

För att hjälpa oss att kalkylera relationerna korrekt, måste varje medlems profil associeras med den korrekta individen i släktträdet.

För att medlemmar av din släktplats skall kunna få kalendernotifikationer för händelser gällande andra släktmedlemmar på din släktplats, måste du först associera dem med deras personliga kort i ditt släktträd.

För att associera en medlem av din släktplats med hans/hennes personliga kort  i ditt släktträd, följ instruktionerna i följande artikel: Hur associerar jag mig med släktträdet på min släktplats?

Om dina släktplatsmedlemmar är korrekt associerade och trots det inte får notifikationerna, verifiera att kalendernotifikationer är aktiverade för dem på din släktplats. För att verifiera detta, klicka på ditt namn i högra övre hörnet av displayen och välj ‘Släktplatsinställningar’. Klicka på ‘Mina preferenser’. Försäkra dig om att boxarna ‘Släkthändelse påminnelser’ sektionen är valda och klicka sedan ‘Spara’ för att spara dina inställningar.

Fråga dessutom dina släktplatsmedlemmar att de ställt in sina egna preferenser till att få kalendernotifikationer. För att göra det bör de logga in till släktplatsen med sina egna inloggningsdata och söka upp ‘Mina preferenser’ sidan som beskrivits ovan. Släktplatsmedlemmar ser denna sida som beskriver deras egna preferenser till att få email-notifikationer:

Om inget av stegen ovan löste problemet, pröva om kalendernotifikationerna av misstag nått din spam- eller skräpfolder på ditt emailkonto. Om de gjorde det, markera dessa email med “inte spam”.