Händelser

Varför finns inte alla mina händelser med bland kalendernotifikationsemailen?

När släktträden blir större med allt fler händelser som följd, kan sändandet av notifikationer om ALLA händelser

Varför får jag inga kalendernotifikationer?

Kalendernotifikationer genereras på basen av släkthändelser lagda till ditt släktträd. För att skicka emailnotifikationer

Vad gör jag om en händelse inte syns i min kalender?

Om en händelse från ditt släktträd inte visas i din kalender, gör följande: På din släktplats, för din

Varför får medlemmarna på mina andra släktplatser inga kalendernotifikationer?

Kalendernotifikationer genereras på basen av släkthändelser lagda till släktträdet. För att sända emailnotifikationer

Kan jag manuellt lägga till händelser till min kalender?

Om du skulle vilja manuellt lägga till händelser till din kalender på din släktplats, följ dessa instruktioner: Klicka på