Varför kan jag inte se alla mina släktingar på Tidsboken?

Tidsboken omfattar endast nära anhöriga: mor/farföräldrar, föräldrar, syskon, barn och barnbarn. De omfattar inte mostrar/fastrar, mor/farbröder, kusiner, syskonbarn eller andra relationer.
 
Om en nära anhörig inte ingår, bör du tagga den personen i bilder och lägga till datum så att personen visas i din Tidsbok. 
 
Om du vill veta mer om hur du taggar bilder på din webbsläktplats kan du läsa följande artikel: Hur kan jag tagga personer i mina foton på släktplatsen?