Kan jag redigera och skriva ut Tidsboken?

Tidsboken genereras automatiskt med hjälp av händelser och bilder i ditt släktträd. De kan inte redigeras direkt.

Om en händelse eller ett foto på Tidsboken är felaktigt, måste du ändra det i släktträdet som du har på webbplatsen, varpå det uppdateras på Tidsboken.

Läs en av följande artiklar för att att lära dig hur man lägger till olika datum och fakta i ett givet personkort i trädet: Hur redigerar jag någons detaljer i mitt släktträd på webbplatsen?

Bilder kommer endast att införas på Tidsboken om de har datum. Lägg till datum för alla dina bilder så att de inkluderas på din Tidslinje eller i Tidsboken.

Läs följande artikel för att lära dig hur man lägger till datum för foton på din släktplats: Hur lägger jag till ett datum för ett foto på min släktplats?

När det gäller utskriftsalternativ:

Alternativet att skriva ut Tidsboken är inte tillgängligt för tillfället.