Hur ofta säkerhetskopieras mitt träd med online backup tjänsten?

Online säkerhetskopiering skapas en gång i månaden. Den första kopieringen sker så snart din betalning är gjord.

Efterföljande kopieringar utförs samma dag i månaden som när tjänsten påbörjades. Om tjänsten aktiverades den 31 i månaden (eller den 29 i februari) och samma dag i nästa månad inte är ett giltigt datum, sker kopieringen första dagen i nästa månad.