Om jag använder MyHeritage-appen till att editera mitt släktträd, kommer mitt släktträd på MyHeritage att uppdateras?

Om du editerar ditt släktträd i MyHeritage-appen kommer data automatiskt att synkroniseras med ditt släktträd på MyHeritage.com.

Om du editerar ditt släktträd på släktplatsen, kommer ändringarna automatiskt att synkroniseras med ditt släktträd i appen.

Om du använder Family Tree Builder 7.0 och du har synkroniserat ditt släktträd med din släktplats, kommer alla ändringar som gjorts direkt på släktplatsen eller genom mobilappen, att synkroniseras med Family Tree Builder.

Om du ursprungligen publicerade ditt släktträd till släktplatsen med hjälp av någon av de äldre versionerna av Family Tree Builder, kan du inte editera ditt släktträd direkt på släktplatsen eller i MyHeritage-appen.

I detta fall rekommenderas du att först ladda ner den senaste versionen av Family Tree Builder mjukvaran och synkronisera ditt släktträd med din släktplats för att göra den editerbar online. Läs följande FAQ för mera detaljer: Varför kan jag inte editera mitt släktträd online?

På detta sätt kommer du alltid att ett uppdaterat släktträd, på väg framåt!