Om jag editerar från mobilappen, synkroniseras den till Family Tree Builder?

Familjehistoriska data kan granskas, editeras och expanderas från vilken enhet som helst. Detta kan göras antingen från din dator med hjälp av Family Tree Builder, på din online släktplats på MyHeritage eller via vår kostnadsfria MyHeritage mobilapp för iPad, iPhone eller Android.

All den information du lägger till eller ändrar via the mobilappen synkronseras automatiskt med din släktplats. 

Om du använder Family Tree Builder 7och har synkroniserat ditt släktträd med släktplatsen, synkroniseras alla ändringar du gjort direkt på släktplatsen eller genom mobilappen, med Family Tree Builder.

Om du ursprungligen publicerat ditt släktträd till släktplatsen med hjälp av en av de äldre versionerna Family Tree Builder mjukvara, är det inte möjligt att editera ditt släktträd direkt på släktplatsen eller i MyHeritage-appen.

I detta fall rekommenderar vi att du först laddar ner den senaste versionen av mjukvaran och synkroniserar det med släktplatsen för att göra den editerbar online. Läs följande FAQ för ytterligare detaljer: Varför kan jag inte editera mitt online släktträd?

På det här sättet har du alltid ett uppdaterat släktträd, också på resande fot!