Hur kan jag märka att mitt släktplatsabonnemang går ut?

Information om ditt släktplatsabonnemang kan hittas på ‘Släktplatskonto’ sidan i ‘Släktplatsinställningar’.
 
Flytta din mus över ditt namn i övre högra hörnet av displayen och välj ‘Släktplatsinställningar’.

 
‘Släktplatskonto’ sidan visar hur lång tid är kvar på ditt abonnemang, hur mycket förvaringsutrymme du har använt och annat.
 
 
Notera: Om du har köpt ett årligt släktplatsabonnemang kommer du att se 'Obegränsad' i stället för tid kvar.