Vilka olika typer av släktträd kan jag ha?

Du kan upprätthålla 3 typer av släktträd som du kan ha på din släktplats:

1. Ett online släktträd:

Detta släktträd startas direkt på din släktplats. Den kan editeras och granskas online på din släktplats. Du kan också tillåta dina släktplatsmedlemmar att editera släktträdet. Informationen i detta träd kan säkras genom att spara den på din dator genom att exportera en GEDCOM fil. Läs följande FAQ för att lära dig hur man exporterar en GEDCOM fil från din släktplats: Kan jag exportera en GEDCOM fil av mitt släktträd på min släktplats?

2. Ett GEDCOM släktträd:

Detta är i grunden ett online släktträd, som inte startas från allra första början. Antingen importeras det från Family Tree Builder eller någon annan genealogimjukvara eller släktplats med hjälp av en GEDCOM fil. Du kan importera vilken standard GEDCOM fil som helst till din släktplats Family Site - se detaljer i följande FAQ: Hur laddar jag upp en GEDCOM fil till min släktplats på MyHeritage? När den importerats till släktplatsen, kan den editeras som ett online släktträd.

3. Ett Family Tree Builder släktträd:

Detta släktträd har byggts upp med vår bordsdatormjukvara – Family Tree Builder (FTB). Du kan ladda ner FTB gratis härifrån: http://www.myheritage.com/family-tree-builder, installera den på din dator och börja att bygga upp ditt släktträd.

Med den senaste versionen av Family Tree Builder 7.0, tillåter synkroniseringsfunktionen dig att ladda upp ditt släktträd och all information till din släktplats och editera ditt släktträd både från mjukvaran och från online släktplatsen (såväl som via den mobila appen!). Närhelst du editerar släktträdet, synkroniseras det med din släktplats och Family Tree Builder mjukvaran. För mera information om synkronisering av ditt släktträd, läs följande artikel: Hur synkroniserar jag mitt släktträd?