Är MyHeritage gratis?

MyHeritage släktplatser är baserade på abonnemang. Basnivån är gratis. Om du är en medlem på släktplats på basnivå (en icke betalade medlem), är antalet personer som kan matas in i trädet 250 och förvaringsutrymmet är 250 Mb. Detta inkluderar alla släktträd på släktplatsen, oberoende av om de skapats online eller in Family Tree Builder och publicerade till släktplatsen efteråt.

Våra användare kan också dra nytta av Premium och PremiumPlus abonnemangen, som faktureras årligen. Du kan välja den nivå som bäst lämpar sig för dina behov och uppgradera när som helst.

Läs följande artiklar för mera information om Premium och PremiumPlus abonnemangen:

Vad får jag med ett MyHeritage Premium abonnemang?

Vad får jag med ett MyHeritage Premium Plus abonnemang?

Family Tree Builder – vår genealogi mjukvara för att lägga upp ett släktträd kan laddas ner gratis från
http://www.myheritage.com/family-tree-builder.

Family Tree Builder har också några fina funktioner som är tillgängliga endast i Premium versionen. Läs följande FAQ artikel för ytterligare detaljer: Är Family Tree Builder gratis?

SuperSearch – vår genealogi sökmaskin kan användas gratis på http://www.myheritage.com/research.

SuperSearch består av många gratis och betalade historiska datakollektioner. Sökningarna är gratis men att se på dataposterna kräver eventuellt en Data abonnemang. För ytterligare information, läs följande FAQ artikel: Är SuperSearch gratis?