Hur gör jag ett fotoalbum privat?

För att göra ett fotoalbum helt privat , skrid till följande åtgärder.
 
Logga in till din släktplats. 
 
1.För din muskursor över ‘Fotografier’ fliken och välj ‘Sök fotografier’. 
 
 
 
2.På följande sida, välj det album du skulle vilja editera och klicka på den för att öppna ‘Editera album’ sidan. 
 
3.Klicka ‘Editera detaljer’.
 
4. Du kommer nu att omdirigeras till sidan där du kan ändra albumets integritetsinställningar. 
 
    I sektion 3 av editera detaljer fönstret, avlägsna krysset från boxen som är rubricerad som “Offentliggör detta album”.
 
5. Klicka på ‘Spara’ knappen för att spara ändringarna.