Hur går det med sekretessen om mitt släktträd eller fotografier inkluderas i Super Search?

Om dina data har inkluderats i SuperSearch är den automatiskt skyddad av inställningar som håller känslig information sekretessbelagd. Du kan känna dig säker att dina data är säkra, medan du njuter av fördelarna av att vara en del av SuperSearch, såsom Record Matching.
 
Förnamn, födelsedatum och andra viktiga data om individer i släktträdet som är vid liv är alltid dolda, även om dataposterna granskas med ett abonnemang med fulla rättigheter.
 
Du kan alltid sekretessbelägga dina data ‘Min integritet’ menyn: 
 
1.Flytta din muskursor över ditt namn i högra övre hörnet av screenen och klicka. 
 
2.Välj ‘Min integritet’. 
 
 
3.På  ‘Min integritet’ sidan klicka på ‘Innehåll’ på vänstra sidan av screenen. 
 
4.Ändra inställningen  som kallas ‘Inkludera släktträdet i MyHeritage historiska sökningsmaskiner (rekommenderas)’ och granska alla checkboxear bredvid fotoalbumen i slutet av den sidan.
 
 
Om inställningen ‘Inkludera släktträdet i MyHeritage historiska sökningsmaskiner (rekommenderas)’ är kruxad, kommer de individer i ditt släktträd som markerade att vara avlidna att vara sökbara och synliga MyHeritage SuperSearch och de andra genealogiska webbplatserna ‘MyHeritage Webbplats’ gruppen. 
 
Detta tillåter användare, som söker efter förfäder att finna dina data och sålunda finna dig. Detaljerna på levande människor är inte sökbara och granskas utom när det gäller enbart efternamn. 
 
Beåll denna inställning om du tror att ditt släktträd är värdefull för andra släktforskare. Stäng av den om du inte vill  att någon finner eller beser någon del av ditt släktträd, inklusive avlidna personer.
 
Om du inte att dina fotografier skall inkluderas i Super Search, avlägsna kruxen från boxarna bredvid fotoalbumen.