Hur kan jag märka ett skannat fotografi som ett dokument i Family Tree Builder?

Om du vill märka ut ett skannat fotografi i Family Tree Builder som ett dokument, gör följande:
 
1. Öppna Family Tree Builder programmet på din dator.
 
2. Klicka på 'Fotografier' på huvudverktygsbalken.
 

 
3. Sök upp fotografiet du vill märka ut till ett dokument.
 
4. Dubbelklicka för att öppna 'Editera fotografi' fönstret.
 
5. Gå till 'Alternativ' fliken och kryssa för 'Denna bild är ett skannat dokument' alternativet.
 

 
6. Klicka 'OK' för att spara dina ändringar. 
 
Detta ändrar typen fotografi till dokument.