Hur byter jag det foto som visas i en persons kort i släktträdet i Family Tree Builder?

Om du bygger ditt släktträd online, läs följande artikel: Hur byter jag ut det foto som visas i en persons kort i mitt online släktträd?
 
Här är åtgärderna för att byta ut ett personligt foto (ansiktsfotot i tumnagelstorlek som visas på genealogikortet i Family Tree Builder) mot ett nytt: 
1.Gå till genealogikortet för en person som redan har ett personligt foto vilket du skulle vilja byta ut. Klicka på ‘Fotografier’ knappen i det lägre högra hörnet av kortet.
 
Description: Click to view photo in full size
 
2.Ett nytt fönster visas som visar alla foton som associeras med den ifrågavarande individen. 
 
3.Välj fotot du vill använda och klicka ‘Editera’. 
Description: Click to view photo in full size
 
4.Sök sedan upp ‘Associationer’ fliken. Här definierar du det personliga foto för en individ. Klicka på personens namn – detta aktiverar markeringsverktyget.
 
Description: Click to view photo in full size
 
5.Ett personligt foto har alltid en blå ram runt ansiktet när du är i Editera fotografi fönstret. Ett fotografi som bara associerar till en person men inte är det personliga fotografiet, har en röd ram.
 
6.Klicka på personens namn bredvid ‘Associera’ knappen för att aktivera ‘Personligt fotografi’ funktionen. 
 
7.Checka för ‘Personligt fotografi’ alternativet, markera ansiktet på individen och klicka ‘OK’. 
 

 
Om du vill använda en bild du inte ännu lagt till, går du till listan av fotografier som associeras med denna person, lägg till ett nytt foto, efter de instruktioner som beskrivs i följande artikel: