Hur kan jag byta ut det foto som visas på en persons kort i mitt online släktträd?

Om du bygger ditt släktträd i Family Tree Builder, läs följande artikel: Hur byter jag ut ett fotografi som visas på en persons kort i släktträdet i Family Tree Builder?
 
För att byta ut ett personlig foto av en person i ditt online släktträd, vidtag följande åtgärder:
 
1. Klicka på personen för att visa upp hans/hennes personliga detaljer i den vänstra panelen.
 

 
2. För din muskursor över det existerande fotot och klicka på pennikonen som visas i det högra nedre hörnet av fotot. 
 

 
I fönstret som öppnas, klicka ‘Radera profilfoto’. 
 
Nu kan du använda "Dra ett foto hit" funktionen för att lägga till ett nytt foto eller klicka på ‘Välj fil’ för att välja ett foto från en speciell plats. 
Klicka ‘OK’ för att spara dina ändringar. 
 
OBS: 
 
Om du skulle vilja utnyttja ett foto som du redan lagt till och associerat med denna person, gör följande: 
 
1. Följ stegen beskrivna ovan för att radera ut det existerande profilfotot. När raderingen skett, välj inte en ny fil, bara klicka ‘OK’. 
 
2. Klicka sedan på ‘Se alla’ i Fotografier & Videon sektionen på en persons vänstra panel för att öppna en lista på alla fotografier som associeras med denna person. 
 

 
3. Klicka på fotot som du vill använda som personligt fotografi. 
 
4. Klicka på   knappen på ‘Editera foto’ sidan för att öppna fotots detaljpanel och klicka sedan på personens namn på vänster sida. 
 

 
5. Markera ansiktet på fotot  och klicka ‘OK’ för att spara namnet på det sätt det har skrivits in i namnboxen. 
 

 
6. Gå nu tillbaka till ditt släktträd för att granska personens profil med det nya personliga fotot.