Varför synkroniserades inte mina fotografier från online släktplatsen till Family Tree Builder?

Det finns ett par orsaker till varför bilder eventuellt inte synkroniserats från online släktplatsen till Family Tree Builder:

1) Du har mer än ett släktträd på släktplatsen och du laddat upp fotografier direkt till din släktplats utan att tagga dem (dvs. utan att hänföra dem till det specifika släktträdet).

I Family Tree Builder 7.0, synkroniserar vi inte projektfotografierna när du har mer än ett släktträd på släktplatsen. Personliga fotografier  för personer i släktträden synkroniseras oberoende av om du har mer än ett släktträd på släktplatsen eller inte. Fotografier som lagts till släktplatsen, men inte har taggats, synkroniseras inte tillbaka till ditt projekt i Family Tree Builder.

2) Det är möjligt att du tidigare har raderat ett fotografi från ditt projekt i Family Tree Builder:

När du har raderat ett fotografi i Family Tree Builder 7.0, visas det inte längre i programmet. Fotografiet finns, emellertid, fortfarande kvar på online släktplatsen. Detta betyder att du kan hitta fotografier som visas i online släktträdet men inte finns i Family Tree Builder.

För att återställa fotografiet måste du manuellt lägga till det antingen genom ladda upp från din dator eller ladda ner det från din släktplats och sedan lägga till det i Family Tree Builder, ifall du inte längre har kvar det på din dator.

För att ladda ner ett fotografi från din släktplats, läs följande FAQ:

Hur laddar jag ner fotografier som lagts till min släktplats?

Om du behöver hjälp med att lägga till fotografier i Family Tree Builder, använd följande FAQ: 

Hur lägger jag till fotografier till Family Tree Builder? 

Glöm inte att synkronisera ditt projekt och du är klar.