Vilka fotoformat stöds på min släktplats?

De fotoformat som stöds för uppladdning på släktsidan är följande:

.jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png, .bmp, .psd, .tif, och .tiff.