Hur editerar jag ett fotoalbum?

För att editera detaljerna i fotoalbumet på din släktplats, vidtag följande steg: 
 
1. Logga in på din släktplats, för muskursorn över ‘Fotografier’ - fliken och välj ‘Sök fotografier’. 
 

 
2. På den ny sida som öppnar sig, välj det album  du skulle vilja editera och klicka på den för att öppna ‘Editera album’ - sidan. 
 
3. Klicka ‘Editera detaljer’.
 
 

 
4. Du kommer att omdirigeras till sidan där du kan ändra albumets rubrik, integritetsinställningar, etc. 
 
Glöm inte bort att spara de ändringar du gör.