Hur tar jag bort ett album i Family Tree Builder?

För att ta bort ett album i Family Tree builder, gör följande:
 
1. Öppna ditt projekt i Family Tree Builder.
 
2. Klicka ‘Fotografier’ - ikonen in huvudverktygsbalken för att gå till ‘Fotografier’ - sektionen.
 

 
3. I ‘Album’ - fliken, klicka på det album du vill avlägsna och klicka på ‘Radera’ - knappen.
 
Description: Put tooltip here

 
Obs:  Denna åtgärd raderar inte ut några fotografier från ditt projekt, bara från albumet. Varje fotografi som finns i albumet förblir i ditt släktträd och du kan se dem i listan på alla fotografier som du lagt till ditt projekt.
 
Om du önskar radera ut fotografierna från ditt projekt för gott, läs denna FAQ: Hur raderar jag ut ett foto i Family Tree Builder?