Överförs mina fotografier med en GEDCOM-fil?

En GEDCOM-fil är en textfil, som inte innehåller de aktuella fotografierna men kan innehålla länkar till fotografiernas ursprungliga plats på din personliga dator eller släktwebbplats.

Import och export av GEDCOM-filer från din släktwebbplats på MyHeritage.com:

Export av GEDCOM-filer från din släktwebbplats på MyHeritage.com inkluderar länkar till fotografier. MyHeritage.com kan importera vilken GEDCOM-fil som helst försedd med länkar till fotografierna.

För att lära dig att exportera en GEDCOM-fil från din släktplats, läs följande FAQ:

Kan jag exportera en GEDCOM-fil från mitt släktträd på min släktplats?

Import och export av GEDCOM-filer från Family Tree Builder:

När du exporterar en GEDCOM-fil från Family Tree Builder, föreslår programmet att du skapar ett underbibliotek och exporterar fotografierna dit.

När du importerar en GEDCOM-fil från en MyHeritage.com släktwebbplats till Family Tree Builder, känner programmet igen länkarna och kommer att ladda ner fotografierna från din dator in i projektet.

För att lära dig att exportera eller importera en GEDCOM-fil till Family Tree Builder, läs en av följande FAQ:

Hur importerar jag en GEDCOM-fil i Family Tree Builder?

Hur exporterar jag en GEDCOM-fil i Family Tree Builder?