Hur laddar jag ner fotografier som lagts till min släktplats?

Om du skulle vilja ladda ner ett fotografi från din släktplats, vidtag följande åtgärder: 

1. På din släktwebbplats klickar du på fliken "Foton" och hitta den bild du vill ladda ner.

 
Om bilden finns i ett särskilt album, klicka på "Album" till vänster för att se listan över fotoalbum som du har på din webbplats.


2. Flytta muspekaren över bilderna på sidan och använd 'V’ ikonen på den övre högra sidan för att välja fotot (fotona). Klicka sedan på tecknet.

Fotot laddas ner som en .zip fil.
 
Obs: Om fotot lades till släktsidan under pågående synkronisering mellan Family Tree Builder och ditt släktträd, och fotot raderades i Family Tree Builder, kan du ladda ner det från släktträdet och upp det tillbaka till FTB. I det här fallet rekommenderas att du raderar ut fotot från släktplatsen efter att du lagt till det tillbaka i Family Tree Builder. 
 
Detta hjälper dig att undvika duplikat efter att fotot laddas upp till släktplatsen under följande synkprocess mellan Family Tree Builder och din släktplats. 
 
Efter du har laddat ner fotot/fotona från webbsidan till er Family Tree Builder ska du följa dessa instruktioner för att radera fotot/fotona från er webbsida.