Kan jag ladda ner ett fotoalbum från min släktwebbplats?

Du kan lätt ladda ner fotoalbum från din släktplats på två sätt: 
 
1. Logga in till din släktplats och klicka på ‘Fotografier’ fliken. 
 
På den vänstra sidan, klicka på det album du vill ladda ner och klicka sedan på ‘Ytterligare åtgärder’ knappen.
 
Klicka ‘Ladda ner alla objekt’ för att ladda ner albumet som en ZIP fil.
 
 
2.På din släktplats klicka på ‘Fotografier’ fliken och välj ‘Sök fotografier’ funktionen. 
 

 
Sök upp det album du vill ladda ner och klicka på den för att öppna ‘Editera album’ sidan. 
 
Använd ‘Ladda ner’ knappen för att ladda ner albumet från din släktplats.