Hur raderar jag ut ett foto i Family Tree Builder?

Om du önskar radera ut ett fotografi från dess album i Family Tree Builder:
 
1. Klicka på ‘Fotografier’ knappen i huvudverktygsbalken för att öppna ‘Fotografier’ sektionen i Family Tree Builder.
 

 
2. Öppna albumet, välj ett foto på listan och högerklicka på fotot. Välj ‘Radera fotot från album’ funktionen.
 
Description: Click to view photo in full size
 
Obs:  Detta förfarande raderar inte fotografierna från ditt projekt slutligt, bara från det specifika albumet.
 
Om du vill radera ett foto från ditt projekt slutligt:
 
1. Klicka på ‘Fotografier’ knappen på den översta verktygsbalken för att öppna Fotografier sektionen i Family Tree Builder.
 
2. Välj det foto du vill radera och klicka antingen på ‘Radera’ knappen på den översta verktygsbalken eller gör en högerklick på fotografiet och välj ‘Radera’ funktionen.
 
Description: Click to view photo in full size