Hur inkluderar jag min släktplats i SuperSearch?

MyHeritage medlemsprofiler, släktträdsindivider, fotografier och släktplatser är inkluderade i MyHeritage kollektionerna i SuperSearch.

För att konfigurera vilka kollektioner du skulle vilja att dina data inkluderas i, kontrollera dina integritetsinställningar med följande steg:

1. Logga in till din släktplats.

2. Klicka på ditt namn i högra övre hörnet av displayen.

3. Välj ‘Min integritet’.

Medlemsprofil: För att inkludera din medlemsprofil, kryssa för boxen rubricerad ‘Tillåt människor att finna och granska min offentliga profil (rekommenderas)’.

Släktplats: För att inkludera din släktplats, välj namnet på släktplatsen från listan till vänster. Kryssa för boxen i ‘Access’ - sektionen, rubricerad ‘Tillåt gäster att finna min släktplats (rekommenderas)’.

 

Släktträd: För att inkludera dina släktträd, välj släktplatsen i vilken släktträden befinner sig i från listan till vänster. I ‘Innehåll’ - sektionen, checka för den box som är rubricerad ‘Inkludera släktträd i MyHeritage historiska sökmaskiner (rekommenderas)’.

Släktfotografier: För att inkludera fotografier, välj namnet på den släktplats där fotografierna finns från listan till vänster. Checka för boxen bredvid namnet på det fotoalbum i ‘Innehåll’ - sektionen som du vill inkludera.