Hur kan jag upphäva/ångra en datapost (Record Match) jag sparat/bekräftat?

Du kan upphäva en bekräftelse/sparandet av en datapost när som helst genom att klicka på Ångra på Record Match - sidan.
 
Ångra en bekräftad Record Match:
 
 
Ångra en sparad Record Match:
 
 
Du kan också ångra ‘Bekräfta/Spara’ från datapostraden på individens profilsida. För din muskursor över dataposten och klicka ‘Upphäv spara’ (eller 'Upphäv bekräfta').