Kan jag radera mina data från SuperSearch?

Javisst, du kan avlägsna dina data från SuperSearch.

Kom ihåg att inkluderandet av dina data i SuperSearch kan vara till stor hjälp för din släkthistorieforskning. Att inte delta i SuperSearch betyder att man förlorar automatiska matchningar med miljarder av dataposter!

Att inkludera dina data i SuperSearch betyder också att Record Matches ger ett lyft åt din forskning utan extra ansträngning.

All information från MyHeritage släktträd skyddas automatiskt av integritetsinställningar så att dina data är säkra även om du väljer att inkludera dem.

Om du fortfarande vill avlägsna dina data från SuperSearch, gör följande:

1. Logga in till din släktplats.

2. Klicka på ditt namn i högra övre hörnet av displayen.

3. Välj ‘Min integritet’.

 

Dina data förekommer i följande MyHeritage kollektioner i SuperSearch: MyHeritage släktplatser, MyHeritage medlemmar, MyHeritage släktträd och MyHeritage fotografier.

För att avlägsna dina data från dessa kollektioner från SuperSearch, bör du applicera de vederbörande integritetsinställningarna enligt följande:

Medlemsprofil: För att dölja din MyHeritage medlemsprofil avlägsna krysset från boxen som är märkt ‘Tillåt personer att finna och granska min offentliga profil (rekommenderas)’.


 

Släktplats: För att dölja din släktplats, klicka på ‘Access’ under namnet på släktplatsen från listan på vänstra sida av displayen. Avlägsna krysset från boxen som är märkt ‘Tillåt gäster att hitta min släktplats (rekommenderas)’.

Obs: Om du har mer än en släktplats och vill avlägsna dem all från SuperSearch, checka för ‘Applicera inställningarna ovan på alla mina släktplatser’.

Spara dina inställningar genom att klicka på den blåa ‘Spara' - knappen.

Släktträd: För att dölja dina släktträd, välj namnet på din släktplats där träden finns från listan till vänster. Klicka på ‘Innehåll’ -  sektionen och  avlägsna krysset från boxen som märkts ‘Inkludera släktträd i MyHeritage historiska sökmaskiner (rekommenderas)’.

Släktfotografier: För att dölja fotografier, välj namnet på den släktplats där fotografierna är belägna från listan till vänster. Klicka på ‘Innehåll’ -sektionen och avlägsna krysset från boxen med namnet på det album du vill dölja.

Spara dina inställningar genom att klicka på den blåa ‘Spara' - knappen.