Kan jag stänga av Smart Matches?

Du kan stänga av Smart Matches för ett visst släktträd genom att byta dina integritetsinställningar.

Vänligen observera att om du inaktiverar Smart Matches kommer alla matchningar som hittills genererats att raderas (oåterkalleligt). Du måste aktivera Smart Matches igen för att nya matchningar ska genereras för ditt träd.

Avaktivera Smart Matches genom att göra följande:

1. Logga in till din släktplats.

2. Klicka på ditt namn i högra övre hörnet av displayen.

3. Välj ‘Min integritet’. 

4. Under ‘Innehåll’ sektionen kan du välja hur ditt släktträd och fotografier kan sökas av andra MyHeritage medlemmar.

Du kan hitta två alternativ: 'Tilllåt Smart Matching™ på MyHeritage (rekommenderas)'och 'Tillåt Smart Matching™ med andra MyHeritage släktplatser och partners'. Du kan eliminera vilken som helst av dem (eller bägge) enligt dina preferenser. 

Obs: du kan klicka på tecknet för att läs ytterligate information om Smart Matching™ och vilka fördelar du får när dessa alternativ är valda.