Kan jag radera Smart Matches?

Smart Matches kan för närvarande inte raderas.

I stället för att radera Smart Matches kan/ska du bekräfta eller avvisa dem.

Att avvisa en Smart Match ger dig fortfarande möjligheten att vid ett senare tillfälle se över matchningen igen och kanske godkänna den.

Det händer att man får en Smart Match som först verkar vara helt fel men som senare visar sig vara korrekt. Det hade varit synd att förlora en Smart Match och dess innehåll genom att radera den.

Det är därför bättre att avvisa en Smart Match än att radera den så att man kan gå igenom informationen igen när ens forskning pekar på att informationen kanske var rätt.

Om du vill avvisa Smart Matches kan du läsa en av följande FAQ-artiklar:

Hur avvisar jag Smart Matches på min släktplats?