Om jag fått en Smart Match, hur kontaktar jag ägaren till det andra släktträdet?

För att kontakta någon från den andra släktplatsen beträffande en Smart Match du fått, använd ‘Kontakt’ länken.

Du kan finna länken i övre kanten av en Smart Match när du granskar en specifik match.

Observera att detta är en Premium funktion. För att uppgradera din släktplats, se: Hur uppgraderar jag mitt släktplatsabonnemang?