Hur genomför jag Smart Matchning™ för mitt släktträd?

Om du redigerar ditt släktträd online på din släktplats och gör vilken som helst ändring i ditt släktträd, bör detta sända en uppmaning att genomföra Smart Matches på ditt släktträd.

Varje gång du arbetat i Family Tree Builder och synkroniserat (publicerat) ditt släktträd, sänds en uppmaning att genomföra Smart Matches på ditt släktträd till våra servrar.

Observera att efter en Smart Matchning har gjorts, får du inte matchningarna omedelbart. Det tar tid att processa släktträd för Smart Matchning.

Premium användare får en prioriterad Smart Match process. För att uppgradera din släktplats, se: Hur uppgraderar jag mitt släktplatsabonnemang?