Varför är somliga av mina Record Matches “inte listade”?

Record Matches visas enligt de filter du ställt in. Om somliga dataposter visas som “inte listade” betyder det att de inte är inkluderade i de filter som för tillfället tillämpas på dina Record Matches.

 

Om du har valt att se bara bekräftade matchningar till exempel, visas alla nya och avvisade matchningar upp som “icke listade”.

Lär dig hur du ställer in dina Record Matching filter här.