Vad händer om jag inte får några Record Matches?

Record Matches are based upon the data provided in the historical records in SuperSearch. Om du inte får en särskild matchning du väntat på eller inte har fått matchningar överhuvudtaget, kan det bero på vi inte ännu innehar den kollektion denna datapost kommer ifrån.

Detta kommer betydligt bättre under de följande åren eftersom vi har en spännande källa med nytt innehåll på kommande.  När detta innehåll har lagts till kommer du att automatiskt få matchningar utan att behöva göra något.

Dessutom, genom att lägga till mera personer och information till ditt släktträd ökar sannolikheten till att du får Record Matches. När vi besluter om en datapost matchar någon i ditt släktträd, ser vi på flera olika kriterier, såsom faders och moders namn, födelse eller dödsdatum, plats, etc. Så någonting så enkelt som att lägga till föräldrars namn till ditt släktträd betyder att du mer sannolikt får en Record Match.