Vem kan bekräfta eller avvisa Record Matches i mitt släktträd?

Om du är släktplatsansvarig och har köpt ett data-abonnemang kan du bekräfta eller avvisa vilkensomhelst Record Matches du tar emot.

Släktplatsmedlemmar kan granska matchningar men kan varken bekräfta eller avvisa. Om någon av dina släktplatsmedlemmar har ett data-abonnemang, kan eller hon också granska den aktuella datapost som matchades (fullständig datapost).

Gäster kan inte granska Record Matches för ditt släktträd.